Ana içeriğe atla

     01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı " Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un" 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanmış olan ve 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11’inci ve 12’nci maddelerine paralel olarak birim kurulmuş aynı zamanda da üniversitemizin "Engelli Öğrenci Birimi Yönerge"si hazırlanarak Üniversite Senatosunun  23/01/2018 tarihli  ve 2018/07 no'lu  Kararıyla "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi" kabul edilmiştir.

    Bu bağlamda kurulan  Engelsiz ASBU Birimi , Üniversitemizde  eğitim öğretim hayatına devam eden engelli  öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel ortamlara gerek kampüs içinde gerekse bina içinde eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla doğabilecek engelleri kaldırmak için üniversite içinde ve dışında gerekli çalışmalar yapmaktadır. Kampüs içinde erişimin kolaylaştırılması yönünde üniversitemizin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerekli alt yapı çalışmaları  ve fiziksel çevre ile ilgili düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.