Ana içeriğe atla

A K A D E M İ K     B İ R İ M    T E M S İ L C İ L E R İ

Doç. Dr. Mahmut YAVAŞİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

mahmut.yavasi@asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 48 00

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can SEZGİN   

Doğu ve Afrika Araştırma Enstitüsü

can.sezgin@asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 44 93

Dr. Öğr. Üyesi Senem ERTAN

Siyasal Bilgiler Fakültesi

senem.ertan@asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 46 84

Dr. Öğr. Üyesi Seda ERKOÇ YENİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

seda.erkoc@asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 46 57

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ERŞAHİN 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

zehra.ersahin@asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 46 44

Dr. Öğr. Üyesi Esra ZIVRALI YARAR

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

esra.yarar@asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 48 17

Öğr. Gör. Semra DEMİRİZ  

Yabancı Diller Yüksek Okulu

semra.demiriz@asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 47 18

Arş. Gör. Esma KIRAÇ ADIR 

Hukuk Fakültesi

esma.kirac@asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 47 65

Arş. Gör. Tuğba ŞİMŞEK 

Yabancı Diller Fakültesi

tugba.simsek@asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 48 10

         

İ D A R İ   B İ R İ M   T E M S İ L C İ L E R İ 

Osman KAYAER

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

                    @asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 00 00

Murat AKTEPE 

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

murat.aktepe@asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 46 26

Bahattin  ALBAS 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı  

bahattin.albas@asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 45 04

Adem KILIÇ

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

adem.kilic@asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 45 75

Muharrem YILMAZ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

muharrem.yilmaz@asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 45 26

Ahmet Metin TOPAL

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı  

metin.topal@asbu.edu.tr

Tel: +90 312 596 45 50

         

ENGELLİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

Üniversitemizde engelli öğrenci temsilcisi seçimi herhangi bir Engelli öğrenci beyanı yer almadığı için yapılamamıştır.